Mai Thủy Huấn luyện sử dụng máy phân tích thành phần hợp kim Brucker S1 Turbo SD ~ Mai Thuy Tech

Huấn luyện sử dụng máy phân tích thành phần hợp kim Brucker S1 Turbo SD

Huấn luyện sử dụng máy phân tích thành phần hợp kim Brucker S1 Turbo SD

Ngày 11/5/2013, kỹ sư của Công ty Mai Thủy đã tiến hành buổi huấn luyện "Hướng dẫn sử dụng máy phân tích thành phần hợp kim Brucker S1 Turbo SD" tại trường cao đẳng Nghề dầu khí - Bà Rịa Vũng Tàu.

 
Facebook Chat