Mai Thủy Công nghệ phun phủ nhiệt: Phun phủ nhiệt - các loại lớp phủ và ứng dụng - Ph... ~ Mai Thuy Tech

Công nghệ phun phủ nhiệt: Phun phủ nhiệt - các loại lớp phủ và ứng dụng - Ph...


Công nghệ phun phủ nhiệt: Phun phủ nhiệt - các loại lớp phủ và ứng dụng - Ph...: Phun phủ nhiệt là một quá trình cung cấp một bề mặt chức năng để bảo vệ và cải thiện hiệu suất của một bề mặt linh kiện, chi tiết với một hợp chất có tính hợp lý về kinh tế. Hầu hết các loại và dạng của vật liệu đều có thể được phun phủ nhiệt - đó là lý do phun nhiệt đã được sử dụng trên toàn thế giới để cung cấp bảo vệ chống ăn mòn, chống mài mòn, phục hồi và sửa chữa các chi tiết, và nhiều hơn nữa!

 
Facebook Chat