Mai Thủy Dụng cụ thủy lực - cờ lên thủy lực TorqLite (Mỹ) ~ Mai Thuy Tech

Dụng cụ thủy lực - cờ lên thủy lực TorqLite (Mỹ)

Dụng cụ thủy lực - cờ lê thủy lực TorqLite (Mỹ)


Dụng cụ thủy lực - cờ lên thủy lực TorqLite (Mỹ)

Torqlite có hơn 30 năm kinh nghiệm sản xuất cờ lê thủy lực cho các ngành công nghiệp nặng, dầu khí..Trong sự cố tràn dầu tại vịnh Mexico tháng 7/2010, Cờ lê thủy lực Torqlte đã được lựa chọn để mở các bulon ở các nắp giếng nằm sâu 5,000ft dưới mặt nước biển, góp phần ngăn chặn sự cố tràn dầu tại đây.

Dụng cụ lê thủy lực Torqlite được sản xuất 100% tại nhà xưởng của Torqlite ở Luling, Lousiana, Hoa kỳ. Các linh kiện được sản xuất in-house được kiểm soát và quản lý chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo cho chất lượng sản phẩm hoàn hảo.

Video: 
Facebook Chat